Dokument

Remissvar

Yttrande angående Östlig förbindelse (2016-11-15)

Yttrande angående överklagan av Naturreservatet Skuruparken (2016-11-14)

Yttrande bygglov tredje nackamast (2015-12-08)

SNF i Nacka Boo Miljö- och Naturvänner – samrådsyttrande Vattenfall Tollare (2015-12-04)

Skrivelse kommunstyrelsen Skarpnäs naturreservat (2015-09-25)

Remissvar Dalvägen-Gustavsvikvägen (2015)

Remissvar Sydöstra Lännersta (2015)

Remissvar trafikplats Kvarnholmen (2015)

Yttrande över program för Älta centrum (2015)

Remissvar program centrala Nacka (2015)

Yttrande Skurubron vägplan, granskning (2014)

Remissvar Skuruparken (2014)

Bastardsvärmare och smalvingad blombock i Nackareservatet (2014)

Synpunkter Österviks träsk (2014)

Nacka cykeplan (2014)

Planiaområdet (2013)

Yttrande till Mark & miljödomstolen om Österviks träsk (2012)

Förstudie trafikplats Kvarnholmen (2012)

Morningside Marina (2012)

Översiktsplan Nacka, utställning (2012)

Yttrande Bussterminalen Slussen (2012)

Ältadalen dpsamråd (2011)

Yttrande Skurubron vägutredning (2011)

Södra Kvarnholmen (2011)

Slussen (2011)

Slussen bussterminal (2011)

Sydöstra Lännersta (2011)

Oxelvägen (2011)

Tollare Port (2011)

Sydöstra Boo (2011)

Översiktsplan (2011)

Ältabergsvägen (2011)

Nobelberget (2011)

Tollarehöjden, utställning (2010)

Kvarnholmsbron utställning 2 (2010)

Telegrafberget utställning 2 (2010)

Tollarehöjden (2010)

Tollareängen utställning (2010)

Tollare strand utställning (2010)

Yttrande Baggensstäket (2010)

Tollare strand (2010)

Tollareängen (2010)

Ältadalen (2010)

Ryssbergen utställningsförslag detaljplan (2009)

Ryssbergen samrådsremiss (2009)

Munkkärrsvägen (2009)

Gärdesudden (2009)

Norra Skuru (2009)

Överklaganden

Överklagande bygglov Boo ÅVC (2014)

Överklagan Tollare strand Mark och miljööverdomstolen (2012)

Överklagan Tollarehöjden (2012)

Överklagan Kvarholmsbron (2011)

Överklagan Tollare strand till Mark- och miljödomstolen (2011)

Yttrande ang överklagan Tollare Strand (2011) 

Tollare Strand, överklagan till länsstyrelsen (2011)

Mellanbergsvägen, överklagan till regeringen (2010)

Detaljplan Tollare, Mellanbergsvägen (2010)