Dokument

Remissvar

Yttrande ang bygglov för en tredje Nackamast (2017-08-04)

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan för Nacka kommun från Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening (2017-06-16)

Yttrande angående Östlig förbindelse (2016-11-15)

Yttrande angående överklagan av Naturreservatet Skuruparken (2016-11-14)

Yttrande bygglov tredje nackamast (2015-12-08)

SNF i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner – samrådsyttrande Vattenfall Tollare (2015-12-04)

Skrivelse kommunstyrelsen Skarpnäs naturreservat (2015-09-25)

Remissvar Dalvägen-Gustavsvikvägen (2015)

Remissvar Sydöstra Lännersta (2015)

Remissvar trafikplats Kvarnholmen (2015)

Yttrande över program för Älta centrum (2015)

Remissvar program centrala Nacka (2015)

Yttrande Skurubron vägplan, granskning (2014)

Remissvar Skuruparken (2014)

Bastardsvärmare och smalvingad blombock i Nackareservatet (2014)

Synpunkter Österviks träsk (2014)

Nacka cykeplan (2014)

Planiaområdet (2013)

Yttrande till Mark & miljödomstolen om Österviks träsk (2012)

Förstudie trafikplats Kvarnholmen (2012)

Morningside Marina (2012)

Översiktsplan Nacka, utställning (2012)

Yttrande Bussterminalen Slussen (2012)

Ältadalen dpsamråd (2011)

Yttrande Skurubron vägutredning (2011)

Södra Kvarnholmen (2011)

Slussen (2011)

Slussen bussterminal (2011)

Sydöstra Lännersta (2011)

Oxelvägen (2011)

Tollare Port (2011)

Sydöstra Boo (2011)

Översiktsplan (2011)

Ältabergsvägen (2011)

Nobelberget (2011)

Tollarehöjden, utställning (2010)

Kvarnholmsbron utställning 2 (2010)

Telegrafberget utställning 2 (2010)

Tollarehöjden (2010)

Tollareängen utställning (2010)

Tollare strand utställning (2010)

Yttrande Baggensstäket (2010)

Tollare strand (2010)

Tollareängen (2010)

Ältadalen (2010)

Ryssbergen utställningsförslag detaljplan (2009)

Ryssbergen samrådsremiss (2009)

Munkkärrsvägen (2009)

Gärdesudden (2009)

Norra Skuru (2009)

Domar

Mark- och miljödomstolens dom angående dispens från reservatsföreskrifterna för en återvinningsstation i Tollare naturreservat (2018)

Överklaganden

Överklagande bygglov Boo ÅVC (2014)

Överklagan Tollare strand Mark och miljööverdomstolen (2012)

Överklagan Tollarehöjden (2012)

Överklagan Kvarnholmsbron (2011)

Överklagan Tollare strand till  Mark- och miljödomstolen (2011)

Svar på Nacka kommuns yttrande ang överklagande av detaljplan för Tollare strand (2011)

Mellanbergsvägen, överklagan till regeringen (2010)

Detaljplan Tollare, Mellanbergsvägen (2010)

Verksamhetsberättelse