LOVE LIVE GREEN – Nackas hållbarhetsfestival 16 – 22 maj 2023

Vi i Naturskyddsföreningen i Nacka är huvudarrangör för Nackas första hållbarhetsfestival! Tillsammans med Bevara Trolldalen, Boo Miljö- och Naturvänner, Naturens klassrum, Nacka-Värmdö FN-förening, Hyresgästföreningen Finntorp, Rädda Ryssbergen och Svenska kyrkan har vi ett fantastiskt program med tolv aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på festivalens hemsida: lovelivegreen.org Följ festivalen på Facebook: LOVE LIVE GREEN Följ […]

Läs mer

Nackamoderaterna nomineras till Svenska Greenwash-priset 2022

Naturskyddsföreningen i Nacka nominerar Nackamoderaterna till Svenska Greenwash-priset 2022. Moderaterna styr Nacka kommun tillsammans med övriga allianspartier och de vilseleder återkommande allmänheten om sitt miljöarbete som i följande exempel gällande exploatering av grönområden, naturskydd och koldioxidbudget. Läs hela nomineringen: Nackamoderaterna nomineras till Svenska Greenwash-priset 2022 (pdf)

Läs mer

Öppet brev till Boo församling, kyrkoherde Henrik Roos och kyrkorådets ledamöter angående förslag till sportanläggning i Ramsmoras kulturmarker.

Vi tillskriver er med anledning av ert beslut i kyrkorådet, som innebär att församlingen sagt ja till att upplåta de gamla kulturmarkerna i Ramsmora öster om Kummelnäsvägen för anläggning av en ny stor sportanläggning större än Boovallen vid Boo gårds skola med tre stora fotbollsplaner i konstgräs, omklädningslokaler och parkeringar. Nacka kommun utreder nu möjligheterna […]

Läs mer

Vill du engagera dig mer?

Det finns många sätt att arbeta för klimatet och miljön. Naturskyddsföreningen i Nacka vill gärna att fler blir aktiva och engagerade i olika lokala arbetsgrupper. Är det någon fråga som intresserar dig extra mycket? Du kan hitta likasinnade inom föreningen som vill starta en egen lokal arbetsgrupp. Några exempel på möjliga grupper och aktiviteter: Ordna […]

Läs mer

Skrivelse om att ompröva planerna för bebyggelse i Ryssbergen och Trolldalen

Vi har skickat en skrivelse har skickats till Nackas kommunstyrelse om att ompröva planerna för bebyggelse i Ryssbergen och Trolldalen. Våra förslag: • Väg även in miljökriterier i prioriteringen av stadsutvecklingen. • Låt Ryssbergen och Trolldalen utgå ur planeringen. • Pröva om bebyggelsen i Ryssbergen istället kan förläggas till ICA-Maxitomten. Vi har kontaktat ICA Fastigheter […]

Läs mer