Avslag på överklagan gällande belysning runt Långsjön

Mark- och miljödomstolen avslog Nacka kommuns överklagan av Länsstyrelsens beslut att bifalla vårt överklagande av beslutet att sätta upp belysning längs med stigen runt Långsjön. Vi menade att ett elljusspår strider mot föreskrifterna i naturreservatet. Det tycker också både Länsstyrelsen och miljödomstolen så nu blir det inget. Nacka kommun kan överklaga till Mark- och miljööverdomstolen […]

Läs mer