Nacka https://nacka.naturskyddsforeningen.se Välkommen till kretswebben för Naturskyddsföreningen i Nacka Sat, 14 May 2022 08:48:57 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 Nackamoderaterna nomineras till Svenska Greenwash-priset 2022 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/05/11/nackamoderaterna-nomineras-till-svenska-greenwash-priset-2022/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/05/11/nackamoderaterna-nomineras-till-svenska-greenwash-priset-2022/#comments Wed, 11 May 2022 17:25:50 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=681 Naturskyddsföreningen i Nacka nominerar Nackamoderaterna till Svenska Greenwash-priset 2022. Moderaterna styr Nacka kommun tillsammans med övriga allianspartier och de vilseleder återkommande allmänheten om sitt miljöarbete som i följande exempel gällande exploatering av grönområden, naturskydd och koldioxidbudget.

Läs hela nomineringen: Nackamoderaterna nomineras till Svenska Greenwash-priset 2022 (pdf)

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/05/11/nackamoderaterna-nomineras-till-svenska-greenwash-priset-2022/feed/ 1
Vårprogram 2022 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/05/05/varprogram-2022/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/05/05/varprogram-2022/#respond Thu, 05 May 2022 18:33:32 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=671 Vårt program för våren 2022 hittar du här

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/05/05/varprogram-2022/feed/ 0
Överklagande av detaljplanen för Ryssbergen https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/04/25/overklagande-av-detaljplanen-for-ryssbergen/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/04/25/overklagande-av-detaljplanen-for-ryssbergen/#respond Mon, 25 Apr 2022 08:48:35 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=689 Naturskyddsföreningen i Nacka överklagar Nacka kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Ryssbergen, målnummer P 2053-22.

Överklagande detaljplan Ryssbergen (pdf)

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/04/25/overklagande-av-detaljplanen-for-ryssbergen/feed/ 0
Årsstämma 22 mars https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/03/05/arsstamma-22-mars/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/03/05/arsstamma-22-mars/#respond Sat, 05 Mar 2022 17:05:11 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=666 Naturskyddsföreningen i Nacka bjuder in till årsstämma tisdagen den 22 mars.

Vi börjar kl 18:00 med föredrag och samtal med Staffan Laestadius utifrån hans senaste bok ”En strimma av hopp – klimatkrisen och det postfossila samhället.” Staffan är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och har tidigare arbetat på Institutet för framtidsstudier och i statsrådsberedningen. Han har publicerat tre böcker på svenska om klimatomställningen: Klimatet och välfärden (2013), Klimatet och omställningen (2018) samt En strimma av hopp (2021).

Årsstämman börjar kl 19:30.
Lokal: Forumkyrkan, Nacka

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2022/03/05/arsstamma-22-mars/feed/ 0
Intervju med Ronny Fors i Radio Nacka https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/11/24/intervju-med-ronny-fors-i-radio-nacka/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/11/24/intervju-med-ronny-fors-i-radio-nacka/#respond Wed, 24 Nov 2021 17:50:49 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=658 Ronny har blivit intervjuad om Naturskyddsföreningen i Nacka i Radio Nacka. Lyssna på intervjun här.

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/11/24/intervju-med-ronny-fors-i-radio-nacka/feed/ 0
Yttrande över Järla stationsområde https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/10/26/yttrande-over-jarla-stationsomrade/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/10/26/yttrande-over-jarla-stationsomrade/#respond Tue, 26 Oct 2021 16:58:36 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=663 Naturskyddsföreningen i Nacka har tagit del av granskningshandlingarna för förslag till detaljplan för Järla stationsområde norr och vill lämna följande synpunkter.

Remissvar Järla stationsområde (2021)

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/10/26/yttrande-over-jarla-stationsomrade/feed/ 0
Öppet brev till Boo församling, kyrkoherde Henrik Roos och kyrkorådets ledamöter angående förslag till sportanläggning i Ramsmoras kulturmarker. https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/09/14/oppet-brev-till-boo-forsamling-kyrkoherde-henrik-roos-och-kyrkoradets-ledamoter-angaende-forslag-till-sportanlaggning-i-ramsmoras-kulturmarker/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/09/14/oppet-brev-till-boo-forsamling-kyrkoherde-henrik-roos-och-kyrkoradets-ledamoter-angaende-forslag-till-sportanlaggning-i-ramsmoras-kulturmarker/#respond Tue, 14 Sep 2021 14:40:27 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=655 Vi tillskriver er med anledning av ert beslut i kyrkorådet, som innebär att församlingen sagt ja till
att upplåta de gamla kulturmarkerna i Ramsmora öster om Kummelnäsvägen för anläggning av en
ny stor sportanläggning större än Boovallen vid Boo gårds skola med tre stora fotbollsplaner i
konstgräs, omklädningslokaler och parkeringar.

Nacka kommun utreder nu möjligheterna att genomföra förslaget till sportanläggning. Att förslaget
överhuvud taget ska behöva utredas är anmärkningsvärt. Utifrån det vi redan vet och det man kan
konstatera genom blotta närvaron på platsen, är förslaget klart olämpligt. Behovet av fotbollsplaner
kan täckas via samutnyttjande och anläggande av nya fotbollsplaner på annan plats än i Ramsmora

 • Förslaget till sportanläggning i Ramsmora strider emot Svenska kyrkans och Boo
  församlings hållbarhetsarbete och de lokala, regionala och globala miljömålen.
 • Konsekvenserna, om förslaget blir verklighet, skulle bli ett oåterkalleligt ödeläggande
  av såväl kultur- och naturvärden som rekreativa värden.
 • En sportanläggning är en klart olämplig markanvändning av kulturmarkerna i
  Ramsmora, förslaget strider emot såväl Miljöbalken som Plan- och bygglagen

Läs brevet i sin helhet (pdf)

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/09/14/oppet-brev-till-boo-forsamling-kyrkoherde-henrik-roos-och-kyrkoradets-ledamoter-angaende-forslag-till-sportanlaggning-i-ramsmoras-kulturmarker/feed/ 0
STOPPA PLANERNA PÅ KONSTGRÄSPLANER I RAMSMORA! Lördag 4 september kl 10.00-14.00 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/29/stoppa-planerna-pa-konstgrasplaner-i-ramsmora-lordag-4-september-kl-10-00-14-00/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/29/stoppa-planerna-pa-konstgrasplaner-i-ramsmora-lordag-4-september-kl-10-00-14-00/#respond Sun, 29 Aug 2021 16:46:28 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=653 I mars i år kom plötsligt förslaget från kyrkorådet i Boo församling och politikerna i Nacka kommun att Ramsmoras betesmarker ska exploateras för en sportanläggning större än Boovallen med tre stora fotbollsplaner i konstgräs, parkeringar, omklädningslokaler mm. I ett av de tystaste och mest rofyllda naturområdena i Boo, i ett landskap med lång kontinuitet med rikt växt- och djurliv och stora kulturhistoriska värden!

Området ligger i Nacka-Värmdökilen mellan Rensättra och Velamsunds naturreservat och avsikten har sedan länge varit att även Ramsmora ska skyddas. Förslaget är klart olämpligt och alternativa platser för fotbollsplaner har tagits fram.

Mats Widgren, professor emeritus i kulturgeografi och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar och berättar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du har. Stövlar eller kängor.

Samling på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård. Buss 421 från Orminge C till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m. Vi inväntar buss 421 som ankommer kl 10.05.

Upplysningar och föranmälan senast torsdag 2/9 till Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.comSamarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/29/stoppa-planerna-pa-konstgrasplaner-i-ramsmora-lordag-4-september-kl-10-00-14-00/feed/ 0
Vill du engagera dig mer? https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/29/vill-du-engagera-dig-mer/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/29/vill-du-engagera-dig-mer/#respond Sun, 29 Aug 2021 16:41:03 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=649 Det finns många sätt att arbeta för klimatet och miljön.

Naturskyddsföreningen i Nacka vill gärna att fler blir aktiva och engagerade i olika lokala arbetsgrupper.

Är det någon fråga som intresserar dig extra mycket? Du kan hitta likasinnade inom föreningen som vill starta en egen lokal arbetsgrupp.

Några exempel på möjliga grupper och aktiviteter:

 • Ordna en lokal klädbytardag i bostadsområdet
 • Skräpplockardag/vandringar (ger motion och sällskap också)
 • Fågelskådargrupp
 • Prylbytardag
 • Prylbytartjänst, samla grannar och vänner och byt tjänster
 • Arbete med lokala trafikfrågor
 • Bygg bi- och insektshotell, kanske ihop med lokala företag, förskolor, skolor

För den som gillar att läsa och utreda finns många andra möjligheter:

 • Gå igenom kommunens protokoll och följ upp fattade beslut i relation till miljö- och klimatfrågor
 • Skriv egna medborgarförslag, följ upp med debattartiklar, insändare etc.
 • Starta lokala studiecirklar kring miljö- och klimatfrågan

Vi vill också tipsa om vår klimatgrupp som har regelbundna möten (digitalt) och som bl.a. bevakar kommunens klimatarbete.

Det finns så mycket mer du kan göra! Och det bästa sättet att lindra exempelvis klimatångest är att omvandla den till handlingskraft och agera tillsammans med andra!
Vill du ha hjälp att komma igång, bolla idéer och hitta andra intresserade? Naturskyddsföreningen i Nacka kan bidra med lokalkostnader, annonsering och information.

Maila till nacka@naturskyddsforeningen.se

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/29/vill-du-engagera-dig-mer/feed/ 0
Upptäck Ryssbergen! https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/26/upptack-ryssbergen/ https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/26/upptack-ryssbergen/#respond Thu, 26 Aug 2021 16:43:47 +0000 https://nacka.naturskyddsforeningen.se/?p=651 Nacka kommun planerar att exploatera 1/4 av den unika naturskogen Ryssbergen. Det finns tid att tänka om. Att ta beslut som bidrar till en hållbar Nacka stad som kan hantera klimatförändringarna.

Fyra söndagar kl 12-15: hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning. För alla åldrar. Kostnadsfritt och under regnskydd. Ett tema varje tillfälle!

Sön 29 aug kl 12-15 Naturmeditation kl 13
Sön 5 sep kl 12-15 Leta småkryp
Sön 12 sep kl 12-15 Naturvandring kl 13
Sön 19 sep kl 12-15 Fota och filma skogen
Fre 24 sep kl 13-15 Hållbarhetsdialog med allmänheten och kommunstyrelsen i Nacka kommun.

Plats: Ryssbergen, ingång Birkavägens slut, hpl Järla.
Varmt välkomna!
Nätverket Rädda Ryssbergen
Frågor: 0761233306 info@raddaryssbergen.org
Arrangemanget sker i samarbete med Studiefrämjandet Stockholm

]]>
https://nacka.naturskyddsforeningen.se/2021/08/26/upptack-ryssbergen/feed/ 0