Vad gör Naturskyddsföreningen i Nacka?

  • Granskar kommunens planer och skriver remissvar när grönområden riskerar att bebyggas.
  • Skriver debattartiklar
  • Ordnar naturvandringar med kunniga guider.
  • Arbetar för att Ryssbergens urskog och andra områden ska bli naturreservat.
  • Informerar, påverkar och följer upp Nackas politiker.

Vi arbetar ideellt.

Våra arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet Stockholm Gotland

Om föreningen

Naturskyddsföreningen i Nacka bildades 1997 och har cirka 3000 medlemmar.

Vill du delta?

Kontakta vår ordförande ronny.fors@naturskyddsforeningen.se