Höstprogram 2022

NATURLAGEN: OM NATURENS RÄTTIGHETER OCH MÄNNISKANS MÖJLIGHETER

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ett avgörande skifte i tänkandet kring relationen mellan människa och natur. För att hindra fortsatt miljöförstöring och överexploatering krävs ny lagstiftning som utgår från att naturen ges egen juridisk rättighet att existera. Dagens miljölagar utgår sedan hundratals år från människans intressen enbart, vilket förklarar varför naturvärden ofta prioriteras bort i samhällsplaneringen. Tänk dig att Ryssbergens gammelskog, Sågsjöns vatten, Ramsmoras mosaiklandskap och Sarvträsks sumpskog ges egen talan i samhället!

Kvällens föredragshållare är Pella Thiel, ekolog och författare till den nyligen utkomna boken Naturlagen: Om naturens rättigheter och människans möjligheter. Pella var tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen i Värmdö och har arbetat många år med dessa frågor. Boken finns att köpa under föredragskvällen.

När: Tisdag 13 september kl. 19.00-21.30

Var: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.

Info: Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

VAD HAR HÄNT I MENSÄTTRA VÅTMARK?

Mensättra våtmark är en viktig del i Sågsjöns vattensystem och i grönstrukturen i Boo. Dalgången längs Värmdövägen har trots dikningar och andra åtgärder översvämmats och den gamla öppna marken har successivt utvecklats till våtmark. Redan 2012 kontaktade föreningen Nacka kommun angående den utvecklingspotential som vi såg i våtmarken.

Våren 2022 har arbeten färdigställts i Mensättra våtmark för att stärka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljön för fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken kommer också att fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn, bidra till att rena dagvatten och minska övergödningen. Våtmarken är tillgängliggjord med spänger och broar. Grova skor eller stövlar rekommenderas.  Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar.

Var: Samling och avslut vid våtmarkens nya parkering med infart från Värmdövägen. Buss 422 från Slussen/Orminge Centrum till hållplats Mensättra. Buss 414 alt 442 från Slussen till hållplats Boo backe.

När: Lördag 17 september kl. 10.00-12.00

Info: Kerstin Lundén, 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

VANDRING I NATUREN KRING HIMLABERG

Vi börjar vår vandring vid Idunskolan i Kihl i ett större av Skogsstyrelsen nyckelbiotopklassat område, som utmärks av höga naturvärden i terräng med mycket branter och block. Efter kraftig stigning kommer vi in i Velamsunds naturreservat, även det ett nyckelbiotopklassat område, och når Himlaberg, innerskärgårdens högsta punkt drygt 70 meter över havet. Fossilt klapperstensfält i närheten är tecken på att där gick strandlinjen för cirka 9500 år sedan. Himlaberg var då ett av de få skären i arkipelagen. Uppe på höjdryggen får vi utsikt söderut över Baggensfjärden och norr- och västerut mot landmärken i Täby och Upplands Väsby. Inte långt ifrån Himlaberg markerar ett gränsröse mötet mellan ägorna Ramsmora, Velamsund och Kihl. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.

Ta med: matsäck, kikare och gärna lupp om ni har.

När: Lördag 24 september kl. 10.00-14.00

Var: Samling vid bollplanen i korsningen Värmdövägen/Velamsundsvägen. Buss 422 från Orminge Centrum till busshållplats Kihls gård. Avslut vid korsningen Värmdövägen/Kummelnäsvägen. Buss 422 alt. 421 till Orminge Centrum från busshållplats Eriksvik.

Info: Kerstin Lundén 070-470 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

MOSSOR – kurs i artkännedom.  Kursdag 1.   Obs! föranmälan, max 15 deltagare.

Bladmossor, levermossor … men vilken art är det? Vad är skillnaden mellan en mossa och en lav?
Vi börjar med de vanligaste mossarterna och grundläggande fakta om mossorna som organismer och deras roll i naturen. Vandringen går från skogen söder om Mensättra våtmark till Backeböl brandfält och vi kommer att titta på mossor som växer i granskog, på hällmark, i fuktigare mark, på stenar och på död och levande ved. Ledare är Måns Persson, Mossornas Vänner.

Ta med: matsäck och lupp med 10 ggr förstoring om du har.

När: Lördag 1 oktober kl. 10.00-14.00

Var: Samling vid förskolan LÄR, Gustavsviksvägen 10, buss 422 från Slussen/Orminge Centrum till busshållplats Mensättra alternativt buss 422 från Gustavsbergs Centrum till hållplats Förmansvägen. Avslut vid Boovägen, busshållplats Västertäppsvägen för buss 414.

Upplysningar och föranmälan till kursen senast fredag 23/9 till Kerstin Lundén, 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

LJUSFÖRORENINGAR  –  PÅVERKAN PÅ DJUR OCH MÄNNISKOR

Ökande mängder artificiellt ljus lyser upp våra tätorter, flygplatser, industriområden och vägnät.
Sammanhängande mörkerzoner minskar, där den mörka natthimlen är navigerbar för nattlevande djur som fladdermöss, fåglar och insekter. Dygnsrytmen, växlingen mellan dagsljus och mörker, rubbas. Vad vet vi om ljusföroreningarnas negativa effekter på ekosystemen och den biologiska mångfalden? Hur är påverkan på människans hälsa? På vilka sätt kan vi minska ljusföroreningarna? Har det betydelse vilken typ av ljus vi använder? Emma Holmberg, hållbarhetsstrateg och humanekolog, Ekologigruppen, är kvällens föredragshållare.

Föredraget följs upp med en kvällsvandring kring Boovallen och Baggensstäket, se program nedan.

När: Onsdag 19 oktober kl. 19.00-20.30

Var: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.

Info: Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

MOSSOR – kurs i artkännedom.  Kursdag 2.    Obs! föranmälan, max 15 deltagare. 

Under kursdag 2 fördjupar vi våra mosstudier i Skarpnäs naturreservat där vi tittar på mossor i andra miljöer som bergsbranter och kring den humusrika Svartpotten. Kanske kan vi hitta några mossor som är naturvårdsarter?
Ledare är Måns Persson, Mossornas Vänner.

Ta med: matsäck och lupp med 10 ggr förstoring om du har.

När: Lördag 22 oktober kl. 10.00-14.00

Var: samling och avslut vid stora parkeringen vid Sjöängsvägen. Buss 471 från Slussen/ Orminge C till hållplats Nämdöstigen, gå förbi Boo hembygdsgård och följ Sjöängsvägen till parkeringen.

Upplysningar och föranmälan till kursen senast fredag 23/9 till Kerstin Lundén, 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

LJUS OCH MÖRKER I VÅR NÄRMILJÖ   –  kvällsvandring

Lär dig mer om ljus och mörker och vad du kan göra för att skydda känsliga djur och ekosystem. Vi gör en kvällsvandring med fokus på ljusföroreningar och hur vi kan minska dessa i vår egen närmiljö. Anna Waernborg, ljusdesigner, guidar en kvällsvandring i området kring Boovallen och Baggensstäket.

När: Måndag 24 oktober kl. 19.00-21.00

Var: Samling och avslut vid stora parkeringen på Boovägen mittemot Boo gårds skola och Boovallen. Buss 414 från Slussen/Orminge C, ev. också 442 från Slussen, till hållplats Boo gård.

Info: Kerstin Lundén, 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com