Vårprogram 2020

Naturskyddsföreningen i Nackas vårprogram 2020 (pdf)

Välkommen till ett nytt år med Naturskyddsföreningen i Nacka!

2019 kommer kanske gå till historien som det år då klimatfrågan fick sitt definitiva genomslag. Miljontals människor över hela världen deltog i klimatstrejken den 27 september. Den största globala manifestationen någonsin! I Stockholm deltog ca 60 000 personer och på demonstrationen utanför Nacka stadshus som vi i Naturskyddsföreningen i Nacka var initiativtagare till deltog ett 40-tal personer. En ny stor global manifestation planeras den 24 april i år och vi hoppas då kunna samla ännu mer folk utanför stadshuset i Nacka. Vi genomförde även en lyckad bioblitz i Ryssbergen med artletande och en politikerdialog om exploateringsplanerna. Även klimatföreläsningen med Staffan Laestadius blev mycket uppskattad och lyckad ed ett publikrekord på över 100 personer.

Under 2019 fortsatte vi vårt påverkansarbete gentemot Nacka kommun genom träffar med politiker och tjänstepersoner samt genom flera debattartiklar i lokaltidningarna om trafikfrågor och bevarande av naturområden. Vi har också träffat engagerade Nackabor och samarbetat med olika föreningar i kommunen. Samarbete och dialog är avgörande för att omställningen till det hållbara samhället ska kunna genomföras. Naturskyddsföreningen har en viktig roll och i Nacka ska vi göra allt vi kan för att driva på utvecklingen åt rätt håll.

Nacka kommun säger sig ha stora ambitioner när det gäller miljö och natur men vi kan inte annat än känna en stor besvikelse över de styrande politikernas agerande. Droppen var när nyheten om att de vill lägga ner Naturskolan i Velamsund kom i slutet av 2019. Beslutet är taget utifrån helt felaktiga premisser. De säger att de vill spara pengar och ska utreda om de ska ha en mobil naturskola. Men erfarenheter visar att mobila naturskolor är dyrare. De påstod att besöken minskar när de i själva verket ökar. Underlaget för beslutet var helt missvisande.

En skandal briserade också under året då det kom fram att Nacka kommun lämnat missvisande svar på tidningen Aktuell hållbarhets årliga miljöenkät. Svaren hade friserats för att Nackas miljöarbete ska framstå som bättre än vad det faktiskt är. Detta hände för några år sedan och även om samma sak inte ligger bakom Nackas topplacering i enkäten för 2019 menar vi att svaren är lite väl positiva mot hur det faktiskt ser ut i verkligheten.

Till detta måste vi också lägga många tvivelaktiga beslut om exploateringar i värdefulla naturområden. T.ex. kan nämnas en infartsparkering i Boo där man inte undersökt naturvärden och fortsatta exploateringsplaner i den unika urskogsmiljön i Ryssbergen, den värdefulla Trolldalen på Henriksdalsberget och i Dalkarlsängen med viktiga våtmarker. Vi ser gång på gång hur natur- och miljöfrågor inte utreds eller så struntar man i vad utredningarna kommer fram till. Det finns mycket att önska av det politiska ledarskapet!

Men det går att påverka. Till exempel skrev vi till kommunstyrelsen om revideringen av miljöprogrammet och man ändrade sig efter vårt förslag. Vidare lyfter man nu biotopskyddsområden som ett sätt att skydda natur, något vi påtalat under flera år. Påverkansarbete kan löna sig alltså!

Men mitt under skrivandet av detta program kom ännu ett dråpslag, Nacka kommun ger nu upp planerna på ett naturreservat i Skuruparken! Det blir för dyrt anser man och påstår att det kan kosta över 100 miljoner kr! Man har blivit grundlurade av JM (markägaren). Det finns inte en chans att ett reservat där skulle kosta så mycket. JM har inte rätt till någon stor ersättning, i synnerhet om stugorna är kvar. Återigen tar Nackapolitikerna ett beslut på undermåligt och osakligt underlag!

Vi planerar att starta en lokal klimatgrupp i Nacka. Ifall du är intresserad av att engagera dig, ta kontakt med Ulla Brunö på: ulla.bruno@telia.com. Vi behöver göra ännu mer och bli ännu fler för att kunna sätta press på politikerna. Hör av dig om du vill engagera dig, din insats kan göra skillnad!

Ronny Fors, ordförande
Hanna Nilsson, vice ordförande

Naturskyddsföreningen i Nackas vårprogram 2020 (pdf)