Program våren 2019

Välkommen till ett nytt år med Naturskyddsföreningen i Nacka!

Naturskyddsföreningen i Nackas vårprogram 2019 (pdf)

2018 var ett intensivt år för oss i Naturskyddsföreningen i

Nacka och vi hade fullt upp med att bevaka och påverka beslut

i olika lokala grönfrågor. Det var dessutom val till kommunfullmäktige

och vi genomförde en politikerenkät tillsammans

med övriga miljöföreningar i Nacka.

 

Enkäten visade att det finns en politisk enighet i många

grönfrågor t.ex. för att ta fram en naturvårdsplan, att ekosystemtjänster

ska inkluderas i samhällsplaneringen och att ekosystemens

kapacitet inte ska minska, att Nacka kommun ska

börja inrätta biotopskyddsområden och att förskolgårdar och

skolgårdar planeras enligt Boverkets rekommendationer.

I några av dessa frågor var partierna överens även inför förra

valet, men trots det har inget hänt. Så tyvärr går arbetet med

att värna ekosystem och biologisk mångfald för långsamt och

det görs generellt för lite.

 

Positivt är att de flesta partierna är positiva till att Nacka

kommun ska ha som mål att bli fossilfri till år 2030. Dock

motsätter sig M och SD detta och det var blandade svar från

kandidaterna hos L. Frågan är dock ifall de övriga partiernas

vilja får tillräckligt genomslag och ifall det kommer att göras

tillräckligt för att nå målet.

 

Ryssbergen var också i fokus under 2018. Dels på grund av

den brand som härjade i den södra delen av skogen den 15 juni

och som tog flera dagar att släcka och dels på grund av samrådet

för den ena detaljplanen för Ryssbergen som pågick under

sommaren. Mycket positivt är att nästan 100 yttranden skickades

till kommunen, varav många var kritiska och däribland

länsstyrelsens yttrande som rekommenderar att större delen av

planområdet bör ingå i det framtida naturreservatet samt att

en miljökonsekvensbeskrivning och en rad andra utredningar

ska göras för att visa att miljökvalitetsnormer och annan

lagstiftning följs. Vi och nätverket Rädda Ryssbergen arbetade

intensivt med informationsspridning och opinionsbildning

genom vandringar, debattartiklar, radioinslag och debatt i P4,

namninsamling och e-postutskick m.m. Vi kommer fortsätta

att kämpa för Ryssbergen under 2019 och vi behöver fler engagerade

i nätverket så ta gärna kontakt ifall du vill hjälpa till på:

info@raddaryssbergen.org

 

Klimatet var också bokstavligen en het fråga 2018. I och

med IPCC:s rapport som kom under hösten ökade medvetenheten

om allvaret i frågan. En av länsstyrelsen nyligen framtagen

klimatbudget för Stockholms län visar att klimatutsläppen

måste minska med 16 % per år till år 2040 för att nå 2-graders

målet! Detta kräver handling i en oerhört snabb takt. Vi deltog

vid en klimatdemonstration utanför Nacka stadshus den 30

november där ett 20-tal personer visade sitt klimatengagemang

och missnöje med att Nacka kommun gör alldeles för lite i

denna akuta och livsviktiga fråga. Vi kommer att öka trycket

gentemot Nackas politiker i klimatfrågan under 2019 och kräva

kraftfulla tag, men vi behöver bli fler i detta viktiga arbete.

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen ifall du aktivt vill engagera

dig för klimatet. Tiden är knapp, men ju fler vi är som ställer

krav desto snabbare kan vi åstadkomma en förändring.

 

Hanna Nilsson, vice ordförande,

och Ronny Fors, ordförande