Höstprogram 2019

BIOBLITZ I RYSSBERGEN 21/9

Kom och hitta, artbestäm och lär dig arter tillsammans med andra under en heldag i Ryssbergen.

När: lördag 21 september kl. 10-22

Samling: Samling kl. 10 vid busshållplatsen Nacka gymnasium. Senare under dagen samlas vi i Ryssbergen. Följ då skyltar från där Birkavägen slutar (Birkavägen 20) under Värmdöleden.

Arrangörer: Nätverket Rädda Ryssbergen som består av Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka miljövårdsråd och Forum Finntorp.

Upplysningar: info@raddaryssbergen.org, Facebook: rädda ryssbergen

Detaljerat program:

Kl. 10-13: Svampinventering med Stockholms svampvänner
Obs platsen! Samling kl. 10 vid busshållplatsen Nacka gymnasium.

Kl. 13-14: Medborgardialog: Prata Ryssbergen med politiker
Samling i Ryssbergen, följ skyltar där Birkavägen slutar under Värmdöleden.

Kl.14-17: Mossinventering med Botaniska sällskapet
Samling i Ryssbergen, följ skyltar där Birkavägen slutar under Värmdöleden.

Kl. 17-19: Grillning, tipspromenad & plakatworkshop
Samling i Ryssbergen, följ skyltar där Birkavägen slutar under Värmdöleden. Det bjuds på vegetarisk korv samt veganskt alternativ. Kom och tillverka demonstrationsplakat till klimatdemonstrationen i Nacka 27/9.

Kl. 19-22: Insektsinventering
Samling i Ryssbergen, följ skyltar där Birkavägen slutar under Värmdöleden.

Välkomna att upptäcka Ryssbergen!

 

SVAMPUTFLYKT MED NATURSNOKARNA 21/9

Svampkonsulent Charlie Wijnbladh är ledare. Ta med svampkorg, kniv och matsäck (att bära med). Ta bara med små barn om du kan bära dem. Vi håller på till ca 13.30. Det går bra att bryta tidigare. Anmäl dig gärna med SMS till 0708-397 687.

När: lördag 21 september kl. 09:50 (Saltsjöbanans avgång kl. 09:05 från Slussen passar bra)

Samling: Erstaviksbadets parkeringsplats

Arrangörer: Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i Nacka

 

MOSAIKLANDSKAPET I RAMSMORA 22/9

I Nacka-Värmdökilen från Sågsjöns strand och österut ligger Ramsmoras småskaliga landskap. Ängar och betesmarker omväxlar med fattigkärr, örtrik granskog och nyckelbiotopklassad skog med gamla tallar och mäktiga ekar. I sprickdalslandskapet blottas branter. Höjdskillnaderna är stora och vi kommer att gå upp på Prästklacken, områdets högsta punkt. Mosaiklandskapet skapar stor variation och ger livsmiljöer för en mångfald växt- och insektsarter. Tomas Fasth, biolog, Pro Natura, guidar. Vi går även i de delområden som är beslutade att utredas för exploatering. Ta med matsäck, kikare och lupp om du har. Stövlar eller kängor.

När: söndag 22 september kl. 10-14

Samling: på parkeringen vid Scoutgården. Buss 421 från Orminge Centrum till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m.

Arrangörer: Samarr. med Boo miljö- och naturvänner

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160

 

KLIMATSTREJK UTANFÖR NACKA STADSHUS 27/9

Denna klimatstrejk är en del av Global Week For Future, 20 – 27 september, med strejker och manifestationer över hela världen med anledning av FN:s klimatmöte i New York. Veckan avslutas med storstrejk för klimatet fredagen den 27 september. Naturskyddsföreningen i Nacka stödjer Fridays For Future och deras initiativ Global Week For Future genom att anordna en lokal klimatstrejk i Nacka samma dag som storstrejken. Vi kräver att Nacka kommun gör mer för klimatet i en snabbare takt för att leva upp till Parisavtalet. Vi vill också att Nacka kommun bevarar befintliga grönområden då de fungerar som kolsänkor samt bidrar med flera andra viktiga ekosystemtjänster. Kom och visa ditt stöd för klimatet och sätt press på Nackas politiker den 27 september utanför Nacka stadshus. Sprid även denna information till andra. Det är viktigt att vi är många som visar att det är bråttom och dags att agera nu.

När: fredag 27 september kl. 08-12

Samling: utanför Nacka Stadshus, Granitvägen 15

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Nacka i samverkan med Fridays For Future och KlimatSverige

 

NATURVANDRING PÅ SKOGSÖ 5/10

Vandringen i Skogsö naturreservat leds av Ronny Fors, ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka. Hans specialitet är flora och fauna. Vandringen går i lätt terräng och företrädesvis på stigar.

Vi är tillbaka vid samlingsplatsen ca kl. 12. Ingen föranmälan behövs. Utrusta dig med varma kläder och ev. matsäck och kikare.

 

När: lördag 5 oktober kl. 10

Samling: på parkeringsplatsen vid Saltsjöbadens kyrkogård, Kyrkogårdsvägen 16

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens naturskyddsförening

Upplysningar: Lennart Philip, lennart.philip@gmail.com, tel 0700 31 81 41

 

”I ROTEN PÅ EN GAMMAL STUBBE” 20/10

Skogen är full av spår efter insekter i trädens bark och ved. Vi anar ett spännande och artrikt liv fast vi sällan får se de fullbildade skalbaggarna och fjärilarna. För tjugo år sedan skrev Bengt Ehnström, entomolog och en av våra främsta kännare av vedlevande insekter, boken ”I roten på en gammal stubbe”. Vi tar med oss den och hans senaste bok, ”Insektsgnag i bark och ved” och går på spaning efter insektsgnag i naturen kring Fågelberget. Naturområdet, som ligger nordost om Ormrondellen i Orminge, är för många okänt och riskerar att exploateras för verksamheter. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med kikare, lupp och matsäck.

När: söndag 20 oktober kl. 11-14

Samling: i korsningen Telegramvägen/Fågelstigen. Buss från Slussen/Orminge C till busshållplats Telegramvägen.

Arrangörer: Samarr. med Boo miljö- och naturvänner

Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160

 

KLIMATFÖRELÄSNING MED STAFFAN LAESTADIUS I NOVEMBER

Information om föreläsningen samt datum, tid och plats kommer att läggas upp på vår hemsida och på Facebook samt skickas ut till medlemmarna via e-post när datum och lokal har bekräftats.