Vårprogram 2022

Vårprogram 2022 -Naturskyddsföreningen i Nacka

ÅRSSTÄMMA OCH KLIMATFÖRELÄSNING

Obs! Ändrad lokal efter förra utskicket
Vi börjar kl. 18 med föredrag och samtal med Staffan Laestadius utifrån hans senaste bok ”En strimma av hopp – klimatkrisen och det postfossila samhället.” Staffan är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och har tidigare arbetat på Institutet för framtidsstudier och i statsrådsberedningen. Han har publicerat tre böcker på svenska om klimatomställningen: Klimatet och välfärden (2013), Klimatet och omställningen (2018) samt En strimma av hopp
(2021). Årsstämman börjar kl. 19:30.
När: Tisdag 22 mars kl. 18-20
Var: Forumkyrkan, Serenadvägen 25

FÖREDRAG: GYNNA BIOLOGISK MÅNGFALD I TRÄDGÅRDEN

Obs! Ändrad lokal efter förra utskicket
Företaget Livfulla trädgårdar, som vann Nackas miljöpris 2021, berättar om hur du får en vacker trädgård som samtidigt gynnar biologisk mångfald.
När: Tisdag 5 april kl. 19
Var: Forumkyrkan, Serenadvägen 25

VÅRVANDRING I SKURUPARKEN

Vi vandrar i parken när blåsipporna blommar. Vi tittar på den omväxlande och dramatiska naturen och lyssnar på fåglarna. Ursprungligen är den en engelsk landskapspark som nu är igenväxt. Den ligger på strandskyddat område. Den är en skärningspunkt för olika intressen: kommunen, markägaren, stugägarna och Skuruparkens vänner. Hur kommer det att bli i framtiden? Kommer parken att få den skötsel den behöver eller kommer den att bli ett fritidshusområde där naturen förfaller? Kom och titta och bilda dig en egen uppfattning om parken. Gunilla Ingmar från Skuruparkens vänner guidar. Ta gärna med matsäck! Bitvis kuperad terräng. Samarr med Skuruparkens vänner
När: Söndag 10 april kl. Tid: 11– 14.
Samling: Skurustugan, Buss 409, 413, 414, 422 och 471 från Slussen, avstigning Skurustugan.
Parkering finns.
Upplysningar: Gunilla Ingmar tel 08-7169875, gunilla.r.ingmar@gmail.com.

VÅRUTFLYKT TILL TEGELÖN

I Nackaboken 2000 skriver Carl-Oscar Östling: På kartan vakar Tegelön som en hukande hund över inloppet till Velamsund, omgiven av sina sex valpar, ”veckodagsöarna”. Måndan, Tisdan, Onsdan, Torsdan, Fredan och Lördan heter veckodagsöarna som ligger utanför Tegelön, ön som förr hette Maderön eller Knarrnäsön. Ön som under sent 1800-tal blev en attraktiv plats för burgna stockholmares sommarnöjen. Här i innerskärgårdens natur sökte man frisk luft och lugn och ro ifrån innerstadens osunda miljöer. Många fantastiska sommarvillor som Lindset byggdes och ön fick hela fyra ångbåtsbryggor. Handelsbod fanns fram till 1973 och postkontoret ryms fortfarande i den stora eken  vanför bryggan. Claes Borg, fast boende på ön, berättar och guidar oss runt på Tegelön. Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner och Boo Hembygdsförening.
När: Lördag 21 maj kl. 10-14
Medtag: matsäck och kikare om du har.
Samling och avslut vid pontonbryggan vid restaurang Långa Raden i Velamsundsviken i Velamsunds naturreservat för båttransport med båt över till Tegelöns södra sida. Parkering i Velamsunds  årdsområde. Buss 422 till hållplats Kihls gård och promenad cirka 20 min. Upplysningar och föranmälan senast fredag 13/5 till Kerstin Lundén, 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com. Kostnad för båttransporten tur och retur betalas av deltagarna.

GLOBALGO-VANDRING PÅ BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG

Ronny Fors guidar och vi börjar denna vandring genom urbana Nacka och diskuterar och lär oss om några av FN:s Globala hållbarhetsmål. Vi passerar Svindersberg och pratar om exploateringsplanerna där. Vi passerar Nacka kyrka och pratar om vikten av grön infrastruktur. Vi avslutar vandringen i urskogen Ryssbergen där vi lär oss om hur viktig den biologiska mångfalden är. Här bjuder vi även på mat vid vår grillplats.
När: Söndag 22 maj kl. 10-13
Samling: vid Dieselverkstadens entré, Marcusplatsen 17
Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se

TÄNK MÅNGFALD – ATT ANLÄGGA EN ÄNG

Ängens blommande örter lockar fjärilar och andra insekter och med insekterna kommer fåglarna, ängen ger så mycket mer liv och biologisk mångfald än den klippta gräsmattan. Följ med på en botanisk vandring i Ramsmora, där vi utforskar floran vid vägrenar och på grusade ytor, i klippta gräsytor, beteshagar och förvuxna gamla ängar i olika stadier. Emil V Nilsson, växtekolog, redaktör för Svensk Botanisk tidskrift, guidar och berättar hur vi kan börja anlägga äng i våra trädgårdar, vilka örter vi ska välja för ängen och hur vi själva kan samla in fröer. Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner och Boo Hembygdsförening.
När: Lördag 18 juni kl. 10-14
Medtag: matsäck, gärna lupp och flora om du har.
Samling: på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård. Buss 421 från Orminge C till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m. Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

VI SPANAR EFTER INSEKTER I RAMSMORAS KULTURMARKER

Ramsmoras småskaliga mosaiklandskap med beteshagar och skogsmark med gamla träd skapar livsmiljö för många olika insektsarter. Bålgetingar hittar bohål i de gamla ekarna och jagar i de öppna markerna. Flera arter bastardsvärmare, slåttergräsfjäril och andra dagfjärilar, nattfjärilar, skinnbaggar, bin och skalbaggar finner sina värdväxter och näringsväxter i den artrika floran. Vi spanar efter insekter med Ronny Fors som guide. Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.
När: Lördag 9 juli kl. 10-14
Medtag: matsäck, gärna lupp, kikare och en insektshåv om ni har.
Samling: på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård. Buss 421 från Orminge C till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m. Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160

VÅRENS NATURSNOKSAKTIVITET

En natursnoksaktivitet kommer att anordnas under våren, men datum är inte bestämt än. Håll utkik på Naturskyddsföreningen i Nackas sida på Facebook för mer info! Vill du vara med och bidra till att öka barns naturintresse genom lekande och lärande? Vill du uppmuntra barn och deras vuxna att vistas mer i naturen? Vi söker dig som är intresserad av att leda natursnokarna, vår barn- och familjeverksamhet, i Nacka.

Läs mer om att vara natursnoksledare här:
https://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/bli-ledare/

Och hör av dig till Ronny Fors, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se ifall du tycker att detta låter spännande och vill engagera dig!

Vårprogram 2022(pdf)