Vårprogram 2023

27 mars kl 19:00
Föredrag: Naturlycka i trädgården, Ola Jennersten, zooekolog, naturfotograf och författare, berättar hur våra trädgårdar kan bli rikare på liv med flera insekter, fåglar och groddjur och hur de kan bidra i ett större hållbarhetsarbete. Samarrangemang med Boo Miljö- och Naturvänner.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Buss till hållplats Telegram-vägen.

15 april Gammelskog på Älgö (OBS! Uppdaterat datum)
Vi tittar närmare på det mycket värdefulla skogsområdet på Älgö. När Nacka kommun nu sagt att de ska skydda mer natur är detta ett av områdena som vi föreslår som naturreservat eller biotopskydd.
Samarrangemang med Saltsjöbadens Naturskyddsförening.

16 april kl 11:00 Vårvandring i Skuruparken
Vi gör en vandring när både blå- och vitsipporna blommar. Gunilla Ingmar berättar om parken, dess historia och nutid. Men hur ser Skuruparkens framtid ut?
Samling: Skurustugan, Buss 409, 413, 414, 422 och 471 från Slussen, avstigning Skurustugan. Samarrangemang med Skuruparkens vänner.

22 april kl 10:00
Naturvandring Älta mosse – Strålsjön.

LOVE LIVE GREEN – Nackas hållbarhetsfestival 15 – 22 maj
Ett gemensamt arrangemang med Nackas miljö- och naturorganisationer i anslutning till Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Läs vidare om programmet på lovelivegreen.org och på facebooksidan ”Love live green Nacka hållbarhetsfestival”.

15 maj manifestation utanför stadshuset under hållbarhetsfestivalen LIVE LOVE GREEN som Naturskyddsföreningen samordnar.

22 maj kl 19:00
På den biologiska mångfaldens dag har vi bäverspaning i Kranglan, Järlasjön. Vi spanar, och lyssnar, även efter fåglar som storlom och drillsnäppa.
Samling vid Nacka forum (bussarna).

11 juni kl 10:00 På spaning efter trollsländor i Skarpnäs naturreservat
En vandring i repris i det nyligen inrättade Skarpnäs naturreservat. Vi börjar vår spaning vid den humusrika Svartpotten och fortsätter vandra upp genom naturreservatet mot Krokträsken.
Samling vid stora parkeringen Sjöängsvägen, entrén till Skarpnäs naturreservat. Samarrangemang med Boo Miljö- och Naturvänner.