Våprogram 2024

Kretsstämma/årsmöte Naturskyddsföreningen i Nacka Tisdag 19 mars.

Vi inleder kl 18:30 med att Emma Eide, ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott, och Emma Östlund, enhetschef strategiskt miljö-och klimatarbete, berättar och svarar på frågor om Nacka kommuns klimat- och miljöarbete. Vi kommer att vara i Studiefrämjandets lokaler i Finntorps centrum.

Natur i Nacka – värden, hot och möjligheter, föredrag. Måndag 25 mars kl 19.00-21.30

Om värden i den gröna infrastrukturen i Nacka och hur den är hotad, främst genom exploatering av fler och fler naturområden men det finns även andra hot. Utgångspunkten är de kartunderlag som Nacka kommun tagit fram och det blir bilder med exempel på olika naturtyper och arter. Vilka naturområden är mer värdefulla, vad menar man egentligen med naturvärden och om det finns värdefull natur, finns det då värdelös natur…? Aktuella frågor nu när Nacka kommun formulerar en naturvårdsplan och arbetar med en ny översiktsplan. Hur ser möjligheterna ut att inte bara värna den natur vi har idag utan också utveckladen i framtiden? Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, berättar och visar bilder. Föredraget är ett samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner. Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Buss till hållplats Telegramvägen.

Vårvandring i Skuruparken Söndagen den 7 april kl 11

Vi vandrar i parken och ser om några blåsippor kommit upp. Vi tittar på den omväxlande och dramatiska naturen och lyssnar på fåglarna. Ursprungligen är den en engelsk landskapspark som nu är igenväxt. Den ligger på strandskyddat område. Den är en skärningspunkt för olika intressen: kommunen, markägaren, stugägarna och Skuruparkens vänner. Hur kommer det att bli i framtiden? Kommer parken att få den skötsel den behöver eller kommer den att bli ett fritidshusområde där naturen förfaller? Kom och titta och bilda dig en egen uppfattning om parken. Samlingsplats: Skurustugan Buss 409, 413, 414, 422 och 471 från Slussen, avstigning Skurustugan. Parkering finns. Tid: 11– 14. Ta gärna med matsäck! Bitvis kuperad terräng. Gunilla Ingmar från Skuruparkens vänner guidar. Info Gunilla Ingmar tel 073- 7605045, gunilla.ingmar.r@gmail.com Ett samarrangemang med Skuruparkens vänner.

Hotad natur på berget väster om Fågelstigen – kort naturvandring Söndag 14 april 10.00-12.00

Värdefull natur med höga naturvärden på berget ovanför Orminge trafikplats är hotad. Föreslagen exploatering i Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats innebär bergssprängning och skövling av skog, som hotar att oåterkalleligt utplåna livsmiljö för en mängd arter i ett redan svagt spridningssamband. Vi gör en vandring i naturen med fokus på vad som ska hända om planförslaget genomförs. Guider är Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, och Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner. Ta gärna med en matsäck om ni vill stanna kvar efter vandringen. Samling i korsningen Telegramvägen/Fågelstigen. Buss från Slussen/Orminge C till busshållplats Telegramvägen. Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160. Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

Vi är en del av naturen– vandring i Skarpnäs naturreservat Söndag 5 maj 13.00-17.00

En av nycklarna till att skapa det hållbara samhälle vi behöver, för oss själva och för resten av planeten, är att vi återskapar vår djupa kontakt med naturen. Denna guidning i Skarpnäs naturreservat handlar om hur vi konkret och fysisk är en del av naturen. Deltagarna får också möjligheten att känna efter lite extra hur det är att vara i naturen i lugn och ro. Det blir en blandning av miniföreläsningar för hjärnan och övningar i närvaro för alla sinnen. Ulla Brunö från Boo Miljö- och Naturvänner är dagens guide. Vi kommer gå cirka 5 km i lite ojämn och kuperad terräng på leder, små stigar och i obanad terräng, under övningarna står eller sitter vi still 10-15 min. Ta på bra skor och kläder efter väder. Ta med sittunderlag och fika. Samling och avslut vid busshållplats Husaröstigen, Nacka. Buss 471 och 444 från Orminge Centrum. Upplysningar: Ulla Brunö 070-546 66 72. Anmälan senast 2 maj till ulla.bruno@telia.com Begränsat antal deltagare. Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

Biologiska mångfaldens dag hela veckan 18 – 25 maj

Vi firar den biologiska mångfaldens dag hela veckan mellan 18 till 25 maj. Alla dagar är ändå biologiska mångfaldsdagar för oss. Och för att fira den biologiska mångfalden i Ryssbergen räcker det inte med en dag så vi kör två lördagar i följd! På själva dagen den 22 maj har vi vår, nu kanske traditionsenliga, bäverspaning vid Kranglan, Järlasjön. Väl mött!

Ryssbergen lördag 18 maj och 25 maj

Du hittar oss om du går in i skogen från Birkavägen.Vi bjuder på enkel förtäring och öppen eld (om tillåtet). Program 18 maj Kl. 12.30-14.00 Vandra i magisk biologisk mångfald i Ryssbergen med Ronny Fors, ordf. Naturskyddsföreningen i Nacka. Kl. 14.30-16.30 Hoppfull manifestation och meditation med uppsättning av kors på träd i exploateringsområdet! Meditationen leds av Patrik Williams från Finntorp. Program 25 maj Kl. 12.30-15.00 Leta småkryp i urskogen Ryssbergen med Klas Magnusson och fotovisning av fynden. Kl. 13.30-15.00 Upplev urskogen Ryssbergen med skogsguide Ulla Brunö. Kl. 15.30-17.15 Utomhusbio: ”Avtryck”, en film om hopp och omställning. Vi avslutar biologiska mångfaldens dag med ett samtal om vad vi vill lämna för avtryck.

Natur- & kulturvandringen i Henriksdal Söndag, 19 maj kl 10:00 – 12:00

Natur- och kulturvandringen arrangeras av nätverket Bevara Trolldalen! som kämpar för att bevara den c:a 8 ha stora skogen Trolldalen mellan Finnboda, Svindersviken och Henriksdalsringen. Samling klockan 10:00 vid busshållplatsen Henriksdalsberget. Hit kommer du enklast med buss 55 eller 53. Även buss 402 stannar i närheten. Bloggaren Konstantinos Irina inleder vandringen med Henriksdalsbergets och Henriksdalsringens historia. Därefter fortsätter vandringen i intilliggande skogen Trolldalen där han berättar om över 50 rödlistade, fridlysta och annars värdefulla arter i Trolldalen, Trolldalens två mikroklimat och Nacka kommuns planer att bebygga upp till 50 % av Trolldalen Vandringen avslutas runt klockan 12:00. Du som har svårt att gå får gärna vara med på första delen av vandringen och lunch därefter. Vandringen i skogen Trolldalen och till utsiktsplatserna går däremot via kuperad terräng. Bra skodon rekommenderas.

22 maj kl 19:00 Biologiska mångfaldens dag – Värdefull närnatur i centrala Nacka med bäverspaning

Vi samlas utanför Nacka forum entré vid bussarna på Värmdövägen för att vandra från det nya urbana Nacka till Kranglan vid Järlasjön där bävern, drillsnäppan och storlommen bor. På vägen passerar vi några fina naturområden med bl.a. flerhundraåriga ekar. Områden som är viktiga spridningslänkar i den livsviktiga gröna infrastrukturen. Vid Kranglan spanar vi såklart efter bäver, den brukar visa sig! Medtag kvällsfika!

VAD HETER VÄXTEN? – STUDIECIRKEL I ARTBESTÄMNING

Naturen blir så mycket rikare när vi känner igen och vet namnen på de växter vi möter och så mycket roligare, om vi kan ta reda på vilka de är. Vi ses vid fyra tillfällen; de två första gångerna inomhus i april/maj, då vi tittar på olika floror, går igenom hur växternas systematik är uppbyggd, hur olika växtdelar benämns och används vid artbestämningen, sedan två gånger ute i fält i maj/juni då vi artbestämmer växter efter nycklar i floror. Studiecirkeln vänder sig till dig som vill fräscha upp gamla kunskaper och till dig som vill lära dig artbestämning från grunden. Mer information får du vid anmälan. Tisdag 16/4 kl 19-21 Studiefrämjandets lokal i Finntorps Centrum Tisdag 7/5 kl 19-21 Studiefrämjandets lokal i Finntorps Centrum Söndag 26/5 kl 10-14 Wiboms trädgård, Solviksvägen/ Spångvägen i Kummelnäs Söndag 2/6 kl 10-14 Ramsmoras kulturlandskap i Kummelnäs Cirkelledare: Helena Klangemo, biolog. Minst 3 deltagare krävs för att cirkeln ska kunna genomföras. Max 12 deltagare. Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2024 i någon av föreningarna krävs. Anmälan senast 2 april till kerstin.lunden.natur@gmail.com Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160. Studiecirkeln är ett samarrangemang mellan Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka i samarbete med Studiefrämjandet.

Våra arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet Stockholm Gotland