Program våren 2017

Program våren 2017

Välkommen till ett nytt år med Naturskyddsföreningen!

Förra året skrev jag här att 2015 blev det varmaste året hittills på jorden sedan mätningarna började 1880. Jag skrev också att man kan nog skriva så här varje år framöver och mycket riktigt blev 2016 ännu varmare. Värmerekord tre år i rad alltså. Och ismassorna i arktis var i oktober 2016 de minsta som uppmätts sedan mätningar började 1979. Nu tror man att 2017 inte kommer att slå värmerekord men ändå hamna i topp fem av de varmaste åren. Värmerekord kommer inte att slås varje år men trenden är tydlig. Vi ser också att många arter flyttar sina utbredningsgränser allt längre norrut. Insekter reagerar snabbt på ett varmare klimat och det finns flera arter av fjärilar och trollsländor som tycks expandera sin utbredning norrut. Frågan är var de allra nordligaste arterna ska ta vägen?

Att vi får ett allt varmare klimat och att det leder till enorma påfrestningar för jordens redan hårt pressade ekosystem är glasklart. Många säger att klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Min personliga uppfattning är att ett ensidigt fokus på klimatfrågan riskerar att leda fel. Ett exempel på det gäller frågan om biobränslen där det finns stora risker att jakten på förnybar energi går ut över den biologiska mångfalden. Att lösa ett problem genom att förvärra ett annat är inte särskilt klokt. Vi behöver istället se att allt hänger ihop och hitta sätt att klara av att lösa klimatproblemen samtidigt som vi stärker den biologiska mångfalden och hanterar andra miljöproblem som kemikalier, flöden av fosfor och kväve m.m.

Under 2016 antog Nacka kommun ett miljöprogram, något vi inte haft i Nacka på många år märkligt nog. Det är utmärkt att det nu finns miljömål i Nacka om bl.a. att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken ska minska med 80% per person till 2030. Det är bra att man har ett mål särskilt för vägtrafiken. Frågan är hur man ska uppnå det? Det brukar heta att man ska jaga utsläppen och inte bilarna men det är bara önsketänkande. Det går inte att nå klimatmålen utan att vägtrafiken minskar, det säger till och med Trafikverket. Men märkligt nog planeras istället för en massiv trafikökning och Förbifart Stockholm har börjat byggas och planeringen för Östlig Förbindelse (Österleden) är i full gång som om inga klimatmål fanns. Östlig förbindelse skulle innebära att biltrafiken gynnas och att andelen kollektivresor minskar. Det här glappet mellan miljömålen och den faktiska planeringen är skrämmande. Det tycks som att många av våra politiker lever i en drömvärld där miljömålen kan uppnås samtidigt som allt bara kan fortsätta som vanligt. Vi har i debattartiklar i lokalpressen frågat politikerna om både exploatering av Ryssbergen och Östlig förbindelse men vi får inga svar. Är våra frågor för obekväma tro?

Under 2017 kommer vi att fortsätta kämpa och envist påminna politiker och andra om vad som behövs för att vi ska klara miljömålen och få ett samhälle inom de planetära gränserna. Vi kommer såklart att erbjuda trevliga vandringar i den vackra Nacka-naturen, missa inte Skuruparken med sin fantastiska blå- och vitsippsblomning i april eller Fisksätra holme som är en riktig naturpärla!

Är du nyfiken på vårt arbete, eller vill du göra en insats, stor eller liten, är du välkommen att höra av dig till mig så berättar jag mer.

Ronny Fors, ordförande