Natursnokarna

Natursnokarna är samlingsnamn för Naturskyddsföreningens verksamhet för familjer med barn i olika åldrar. I Nacka har vi haft ett par aktiviteter per år, t ex vandring bland vårblommor, i svampskogen, museibesök. Några familjer deltog i kretsresan till Gotland. Vi har också haft en temakväll om köttätande växter. 

Vi har ingen regelbunden egen verksamhet. Men ibland samarbetar vi med Saltsjöbadens Natursnokar. Vill du ha information om det mejla till saltsjobaden@naturskyddsforeningen.se.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill ha mer lokal verksamhet och hjälpa till. Kontakta charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se ! Det finns möjlighet att delta i andra kretsars natursnoksverksamhet, se här eller i kurser för den som vill bli ledare http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna .

havning