Natursnokarna

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens verksamhet för att hjälpa barn och deras vuxna att komma ut och uppleva naturen tillsammans. Gruppen Natursnokarna Sickla (nystartad hösten 2019) vänder sig huvudsakligen till barn mellan 4-8 år och deras vuxna. Yngre och äldre syskon är välkomna att vara med så mycket de kan och vill. Vi ser gärna att ni som deltar är medlemmar i Naturskyddsföreningen. Kerstin och Jenny som leder träffarna gör det på frivillig basis. Ambitionen är att ha träffar ungefär en gång i månaden under terminerna. Träffarna hålls vid gamla eken (Filosofens grav), vid stora ängen nedanför Lilla Sickla gård invid Sickla sjön kl. 10.30 och håller på till 12.30 med paus för medhavd lunch. Datum och tema för träffarna annonseras på Facebookgruppen Natursnokarna Sickla (där finns också mer information om anmälan etc.) samt i Naturskyddsföreningen i Nackas program och på Naturskyddsföreningen i Nackas hemsida.

havning