Kallelse till ÅRSMÖTE

Vi har bjudit in representanter från Nacka kommun för att berätta och diskutera med oss om Nacka stad. Årsmötet kommer att behandla ett förslag till nya stadgar: Förslag kretsstadgar Nacka När: torsdagen den 19 mars kl 18:00 Plats: Lambertrummet, Dieselverkstaden Föranmälda får kaffe och smörgås. Anmälan till: forelasning@klimatlosningar.se

Läs mer

Yttrande över program för Älta centrum

Naturskyddsföreningen i Nacka ser positivt på den stadsbyggnadsidé som ligger bakom programförslaget. Det finns dock en del som behöver förbättras i förslaget. T.ex. behöver Älta våtmark behandlas mer utförligt där rekommendationerna från de dagvattenutredningar som gjorts borde inarbetas tydligare i programmet. Det gäller bl.a. att våtmarken måste utökas vilket borde framgå av programmet. Likaså måste […]

Läs mer