Yttrande över program för Älta centrum

Naturskyddsföreningen i Nacka ser positivt på den stadsbyggnadsidé som ligger bakom programförslaget. Det finns dock en del som behöver förbättras i förslaget. T.ex. behöver Älta våtmark behandlas mer utförligt där rekommendationerna från de dagvattenutredningar som gjorts borde inarbetas tydligare i programmet. Det gäller bl.a. att våtmarken måste utökas vilket borde framgå av programmet.

Likaså måste ambitionerna gällande hållbart byggande höjas.

Sammanfattning

  • En fördjupad översiktsplan bör tas fram för Älta centrum innan program och detaljplanearbete påbörjas
  • Miljökonsekvenserna av programförslaget behöver fördjupas
  • Ekosystemtjänsterna måste in i planeringen från början
  • Älta våtmark måste utökas för att förbättra reningen av dagvattnet som rinner till Ältasjön
  • Dagvattendammar bör finnas på plats innan byggnation påbörjas för att minska utsläppen under byggskedet
  • En naturinventering bör genomföras för hela programområdet
  • Ny bebyggelse bör ha gröna tak och fasader
  • Bebyggelseområdena E (Våtmarken) och G (Ältavägen södra) bör utgå
  • Planeringen bör syfta till att minska biltrafiken, inte öka den som nu är fallet

 

Läs hela remissvaret: Yttrande över program för Älta centrum

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.