Yttrande över Ryssbergen

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön, Nacka kommun. Sammanfattning Planarbetet bör avbrytas – detta är den i miljöhänseende värsta planen sedan Tollareexploateringen Naturreservat ingen kompensation för detaljplanen Miljökonsekvensbeskrivningen bör underkännas Planen medför oåterkalleliga förluster av ovärderliga naturvärden Planen innebär beskuggning och […]

Läs mer