Yttrande över Ryssbergen

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för del av Ryssbergen, del
av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön, Nacka kommun.

Sammanfattning

 • Planarbetet bör avbrytas – detta är den i miljöhänseende värsta planen sedan Tollareexploateringen
 • Naturreservat ingen kompensation för detaljplanen
 • Miljökonsekvensbeskrivningen bör underkännas
 • Planen medför oåterkalleliga förluster av ovärderliga naturvärden
 • Planen innebär beskuggning och ökat slitage på naturmarken utanför planområdet
 • Regional och kommunal grönstruktur påverkas negativt
 • Planen medför stor negativ påverkan på rekreationsvärden
 • Landskapsbild och riksintresset Kust och skärgård påverkas negativt
 • Planen innebär en förlust av flera viktiga ekosystemtjänster
 • Planen strider mot miljökvalitetsnormerna för luft
 • Planen strider mot flera nationella och kommunala miljömål
 • Planen är ej förenlig med Nacka kommuns egen stadsbyggnadsidé och policy om en tät sammanhållen stad
 • Bebyggelsen kan istället lokaliseras till området vid ICA-fastigheten som redan är utpekat som bebyggelseområde i strukturplanen för Nacka stad
 • Låt hela Ryssbergen få fortsätta vara en unik stadsnära 30 ha stor urskog för invånarna i Nacka stad!

Remissvar Ryssbergen Naturskyddsföreningen (pdf)

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.