Yttrande till mark- och miljödomstolen angående Österviks träsk

Yttrande till mark- och miljödomstolen ang att Erstavik (och nacka kommun) vill fylla igen en våtmark i Östervik för att göra båtuppläggningsplatser. Det är andra gången vi skriver i ärendet. Yrkar avslag och att domstolen håller syn på platsen. Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden är fortsatt avvisande till planerna på en båtförvaringsanläggning i Österviks träsk. […]

Läs mer

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Nackas årsmöte

När: tisdagen den18 mars kl. 18:00 Plats: Lambertrummet, Dieselverkstaden Före årsmötet kommer Pella Larsdotter Thiel från Naturskyddsföreningen i Värmdö och Omställningsrörelsen att berätta om Omställning till ett hållbart samhälle. Hur ska vi hantera de sammanlänkade kriser som präglar vår tid? Ekonomiska kriser, ekologiska kriser, kanske till och med en existentiell kris – överallt syns tecknen […]

Läs mer