Årsstämma 22 mars

Naturskyddsföreningen i Nacka bjuder in till årsstämma tisdagen den 22 mars. Vi börjar kl 18:00 med föredrag och samtal med Staffan Laestadius utifrån hans senaste bok ”En strimma av hopp – klimatkrisen och det postfossila samhället.” Staffan är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och har tidigare arbetat på Institutet för framtidsstudier och i […]

Läs mer

Öppet brev till Boo församling, kyrkoherde Henrik Roos och kyrkorådets ledamöter angående förslag till sportanläggning i Ramsmoras kulturmarker.

Vi tillskriver er med anledning av ert beslut i kyrkorådet, som innebär att församlingen sagt ja till att upplåta de gamla kulturmarkerna i Ramsmora öster om Kummelnäsvägen för anläggning av en ny stor sportanläggning större än Boovallen vid Boo gårds skola med tre stora fotbollsplaner i konstgräs, omklädningslokaler och parkeringar. Nacka kommun utreder nu möjligheterna […]

Läs mer

STOPPA PLANERNA PÅ KONSTGRÄSPLANER I RAMSMORA! Lördag 4 september kl 10.00-14.00

I mars i år kom plötsligt förslaget från kyrkorådet i Boo församling och politikerna i Nacka kommun att Ramsmoras betesmarker ska exploateras för en sportanläggning större än Boovallen med tre stora fotbollsplaner i konstgräs, parkeringar, omklädningslokaler mm. I ett av de tystaste och mest rofyllda naturområdena i Boo, i ett landskap med lång kontinuitet med […]

Läs mer

Vill du engagera dig mer?

Det finns många sätt att arbeta för klimatet och miljön. Naturskyddsföreningen i Nacka vill gärna att fler blir aktiva och engagerade i olika lokala arbetsgrupper. Är det någon fråga som intresserar dig extra mycket? Du kan hitta likasinnade inom föreningen som vill starta en egen lokal arbetsgrupp. Några exempel på möjliga grupper och aktiviteter: Ordna […]

Läs mer

Upptäck Ryssbergen!

Nacka kommun planerar att exploatera 1/4 av den unika naturskogen Ryssbergen. Det finns tid att tänka om. Att ta beslut som bidrar till en hållbar Nacka stad som kan hantera klimatförändringarna. Fyra söndagar kl 12-15: hållbarhetsdialoger, skaparglänta, tipspromenad och vegetarisk grillning. För alla åldrar. Kostnadsfritt och under regnskydd. Ett tema varje tillfälle! Sön 29 aug […]

Läs mer

Yttrande över Ryssbergen

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön, Nacka kommun. Sammanfattning Planarbetet bör avbrytas – detta är den i miljöhänseende värsta planen sedan Tollareexploateringen Naturreservat ingen kompensation för detaljplanen Miljökonsekvensbeskrivningen bör underkännas Planen medför oåterkalleliga förluster av ovärderliga naturvärden Planen innebär beskuggning och […]

Läs mer