Naturnatt i Ekudden vid Flaten

Följ med till en trivsam försommarkväll vid Flatensjöns strand där vi har ett antal natur- och kulturaktiviteter: fågelskådning, ruinguidning, fladdermusspaning, korvgrillning. Kvällen startar med en guidad naturvandring från Älta centrum till Ekudden. Väl på plats kommer vi få en guidning genom de spännande ruinerna av Ekuddens gård. I övrigt kan vi njuta av försommarens fåglar, […]

Läs mer

Missa inte föreläsningen om grön ekonomi på torsdag!

Planetens resurser är överutnyttjade, och den nuvarande ekonomiska ordningen är en del av orsaken. Anton Grenholm, Naturskyddsföreningen i Falun, gästar oss ikväll. Han är en av upphovsmännen bakom en idérapport som föreslår delvis nya utgångspunkter för arbetet för en hållbar, grön ekonomi. Vi pratar om ekonomins hållbarhetsproblem i allmänhet och om tillväxtens dilemman i synnerhet. […]

Läs mer

Var med och räkna grodor!

I takt med att städerna förtätas minskar platserna där grodor, paddor och salamandrar kan leva och det blir svårare för dem att förflytta sig. Naturskyddsföreningen har därför dragit igång en landsomfattande kartläggning av groddjurens vandringsstråk för att kunna hjälpa till lite extra där det behövs, t ex genom att bygga grodtunnlar. För att kunna göra […]

Läs mer

Följ med på vandring i Älta i helgen!

Älta ska förtätas. Kan man göra det och samtidigt behålla den viktiga närnaturen? Vi vandrar bland annat förbi Älta våtmark med värdefull alsumpskog. Blir den kvar om Älta förtätas? Vi avslutar i Ältadalen där vi, om vädret är med oss, letar efter bin och bibaggar i det gamla grustaget. När: Sön 6 april kl. 10.00-14.00 […]

Läs mer

Synpunkter över ansökan ang vattenverksamhet inom befintligt våtmarksområde vid Östervik, Nacka kommun

Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden är fortsatt avvisande till planerna på en båtförvaringsanläggning i Österviks träsk. Österviks träsk har ett rikt biologisk liv med bl.a. förekomst av grodor och mindre hackspett Att påstå att enbart områden med låga naturvärden tas i anspråk är felaktigt Risk finns för att farliga kemikalier kommer ut i våtmarken och […]

Läs mer

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående Österviks träsk

Yttrande till mark- och miljödomstolen ang att Erstavik (och nacka kommun) vill fylla igen en våtmark i Östervik för att göra båtuppläggningsplatser. Det är andra gången vi skriver i ärendet. Yrkar avslag och att domstolen håller syn på platsen. Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden är fortsatt avvisande till planerna på en båtförvaringsanläggning i Österviks träsk. […]

Läs mer