Öppet brev till Boo församling, kyrkoherde Henrik Roos och kyrkorådets ledamöter angående förslag till sportanläggning i Ramsmoras kulturmarker.

Vi tillskriver er med anledning av ert beslut i kyrkorådet, som innebär att församlingen sagt ja till
att upplåta de gamla kulturmarkerna i Ramsmora öster om Kummelnäsvägen för anläggning av en
ny stor sportanläggning större än Boovallen vid Boo gårds skola med tre stora fotbollsplaner i
konstgräs, omklädningslokaler och parkeringar.

Nacka kommun utreder nu möjligheterna att genomföra förslaget till sportanläggning. Att förslaget
överhuvud taget ska behöva utredas är anmärkningsvärt. Utifrån det vi redan vet och det man kan
konstatera genom blotta närvaron på platsen, är förslaget klart olämpligt. Behovet av fotbollsplaner
kan täckas via samutnyttjande och anläggande av nya fotbollsplaner på annan plats än i Ramsmora

  • Förslaget till sportanläggning i Ramsmora strider emot Svenska kyrkans och Boo
    församlings hållbarhetsarbete och de lokala, regionala och globala miljömålen.
  • Konsekvenserna, om förslaget blir verklighet, skulle bli ett oåterkalleligt ödeläggande
    av såväl kultur- och naturvärden som rekreativa värden.
  • En sportanläggning är en klart olämplig markanvändning av kulturmarkerna i
    Ramsmora, förslaget strider emot såväl Miljöbalken som Plan- och bygglagen

Läs brevet i sin helhet (pdf)

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.