Maila en eller flera kommunstyrelseledamöter och uppmana dem att öka insatserna och takten i klimatarbetet

Den 13 maj kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om ett medborgarförslag som handlar om att öka insatserna och takten i kommunens klimatarbete genom följande fyra förslag:

  1. Att en klimatomställningsplan tas fram som inbegriper en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar som resulterar i nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera Nackas geografiska område och kommunens verksamhet. Planen ska utgå från konsumtionsperspektivet så att till exempel resor utanför kommunen och konsumtion av varor producerade utanför Nacka räknas med. Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och en elförsörjning som är helt fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska matens klimatpåverkan och skapa en hållbar matproduktion i vårt närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.
  1. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar.
  2. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som Nacka kommun genom sina fonder har placeringar i. Istället bör kommunen investera i hållbara och fossilfria alternativ.
  3. Att starta ett offensivt, synligt och kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete kring klimatmålen. Detta kan göras i dialog med civilsamhället, lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Enligt förslag till beslut till kommunstyrelsens kommande möte den 13 maj anser den styrande majoriteten att kommunen redan gör tillräckligt för klimatet och kommer att rösta nej till medborgarförslaget. Enligt vår uppfattning, utifrån vad som framgår av Nackas miljöprogram, gör kommunen för lite för att kunna leva upp till den minskningstakt på 10% per år i snitt som krävs för att Sverige ska kunna klara Parisavtalet. Nackas miljöprogram har målnivåer för utsläppsminskningar inom olika områden. Dessa är svåra att utvärdera, men är troligen för lågt satta. Dessutom framgår inte hur arbetet ska genomföras då det saknas konkreta åtgärder, en tidsplan samt vem som är ansvarig för genomförandet. Kommunen säger t.ex. att de ska ersätta sin fossila energi med förnyelsebar samt byta ut lamporna i kommunens belysning till mer energisnåla, men återigen framgår inte när detta ska ske och i vilken takt och klimatarbetet måste konkretiseras och bli mer offensivt för att koldioxidutsläppen ska minska i den takt som krävs.

Vi uppmanar nu därför dig att maila till en eller flera kommunstyrelseledamöter och berätta hur allvarligt läget är, att kommunen gör för lite för klimatet och att det går för långsamt samt uppmana dem att rösta för medborgarförslaget. Länk till kommunstyrelseledamöternas e-post-adresser hittar du här: https://nacka.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=46

För att Nacka kommun ska öka takten i klimatarbetet behöver kommuninvånarna tydligt och aktivt visa att klimatfrågan är viktig. Därför är din insats oerhört betydelsefull.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.