Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan för Nacka kommun från Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Sammanfattning

 • Förändringarna jämfört med gällande översiktsplan är svåra att upptäcka och borde ha markerats tydligare.
 • Vi delar den övergripande inriktningen med förtätning närmast Stockholm och utveckling av lokala centra.
 • Utbyggnadstakten är alldeles för hög, viktiga naturområden hotas av exploatering
 • Viktiga begrepp som ekosystemtjänster och resiliens behöver föras in i Nackas stadsplanering. Nacka måste planeras utifrån social-ekologiska principer.
 • Konsekvenser av klimatförändringarna och en kommande oljetopp/peakoil måste analyseras.
 • Lägg ned planerna för Östlig förbindelse.
 • Utred en Nacka-Värmdögren av Saltsjöbanan och spårtrafik/linbana mellan NV Sicklaön och Nacka centrum. Inför ett spårreservat längs med Värmdöleden för att möjliggöra framtida spårtrafik till Värmdö.
 • Reservera för dubbelspår från Saltsjö-Järla till Slussen.
 • Trafikens barriäreffekter behöver åtgärdas, utred ytterligare överdäckningar av Värmdöleden och andra vägar.
 • Större hänsyn måste tas till den regionala grönstrukturen. Flera förslag i översiktsplanen innebär försvagningar av de gröna kilarna och lokala gröna samband.
 • Slutsatserna i Miljökonsekvensbeskrivningen är alldeles för optimistiska, planen bryter mot flera miljömål som Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv och En god bebyggd miljö.

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan för Nacka kommun från Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening (2017-06-16)

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.