Naturskyddsföreningen i Nackas styrelse

Om du vill kontakta oss via epost, skicka ett mail till nacka snabel-a naturskyddsforeningen.se

Styrelse mars 2017- mars 2018:

Ordförande: Ronny Fors
Mail: ronny.fors snabel-a naturskyddsforeningen.se

Vice ordförande: Hanna Nilsson

Kassör: Alexander Rodriguez

Ledamot: Rikard Johansson (webbansvarig)

Ledamot: Pär Gångfeldt

Suppleant: Jeanette Milde

Suppleant: Charlie Wijnbladh

Valberedning: Katarina Kindwall och Sabina Nilsson

Revisor: Jan Fröman