Naturskyddsföreningen i Nackas styrelse

Om du vill kontakta oss via epost, skicka ett mail till nacka snabel-a naturskyddsforeningen.se

Styrelse mars 2016- mars 2017:

Ordförande: Ronny Fors
Mail: ronny.fors snabel-a naturskyddsforeningen.se

Vice ordförande: Hanna Nilsson

Kassör: Alexander Rodriguez

Ledamot: Rikard Johansson (webbansvarig)

Ledamot: Jeanette Milde

Ledamot: Pär Gångfeldt

Suppleant: Charlie Wijnbladh

Valberedning: Katarina Kindwall

Revisor: Jan Fröman