Livet i Östersjön

Livet i Östersjön är en skolsatsning för grundskolan årskurs 3 – 6 och som har pågått i 10 år. Hittills har c:a 200 klasser (c:a 4000 barn) besökts och fått en halvdag om Östersjön, dess liv och miljö samt chansen att i grupp få dissekera en abborre, gädda eller annan fisk som finns i Östersjön.

För mer information kontakta charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se .