Barnens Hav – läromedel med saltvattenstänk

Är en endags fortbildningskurs för grundskolelärare som handlar om Östersjön och dess liv och miljö, hur man kan jobba med Östersjön i klassrummet och hur man med klassen samlar djur och växter vid stranden. Hittills har ett 30-tal lärare deltagit i kursen. Mer information och kursmaterial finns på http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/barnens-hav . Du kan också kontakta charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se .